Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://gbpgrodek.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów i alternatywnego tekstu
  • dokumenty są w postaci skanu
  • filmy nie posiadaja napisów

Część materiałów  publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Brak opisów alternatywnych  tytułów do części zdjęć i obrazków.

W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji - kontaktu telefonicznego  / od poniedziału do piątku w godz. 8.00 - 14.00 /.

Poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Halina Zyzak , adres poczty elektronicznej gbp_grodek@onet.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 184401560. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku n/Dunajcem,

33-318 Gródek n/Dunajcem 28

tel. 18 440 15 60

email: gbp_grodek@onet.eu

Budynek Gminnej  Biblioteki  Publicznej w GRódku n/Dunajcem jest  parterowy i przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z trudnościami w poruszaniu.

Nie ma schodów i  zapewniony jest podjazd dla wózków.

Obok budynku jest parking , nie ma wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych i matek z dziećmi.

Drzwi wejściowe do  budynku  są przystosowane do przejazdu wózkiem inwalidzkim. Szerokie korytarze  również zapewniają możliwość przejazdu  wózkiem.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty bibliotekarza  w szczególnych przypadkach po uzgodnieniu telefonicznym./ tel. 18 440 15 60 /

Toealety w budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

W chwili obecnej nie możliwośći skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

 

Filia biblioteczna w Rożnowie

Filia biblioteczna mieści się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie ,  w którym zajmuje jedno pomieszczenie  ,które  jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem

33-318 Gródek n / D 28

tel 18 4401560

e-mail gbp_grodek@onet.eu

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny